Ana Sayfa Basın Bülteni 25 Ekim 2023 280 Görüntüleme

Çocuk Bilimsel Gelişim Derneği ÇOBİ-DER Basın açıklaması

3 Temmuz 2023 tarihinde kurulmuş olan Çocuk Bilimsel Gelişim Derneği bu gün 40 ı aşan üye sayısı ile yoluna devam ediyor. Bu durumu yavaş gelişme olarak görüp karamsarlığa kapılmayalım. Mersin gibi bir bölgede oldukça sıcak yaz dönemini aştık. Yayla olanağı bulanların yaylalara, tatil olanağı bulanların tatil yörelerine gittiği, çok insanın sıcaktan evinden dışarı çıkamadığı bir dönemde kurularak bu günlere geldik. Bu nedenle 40 ı aşmış üye sayısı ile ayakta kalmayı başaran ve oldukça kararlı adımlarla yavaş da olsa ilerleyen, varlığını göstermeye ve duyurmaya çalışan bir derneğimiz var ve dimdik ayaktayız.

Bu nedenle başta 7 kurucu yol arkadaşlarım olmak üzere üye olmak istemiş ve üyeliğe kabul edilmiş tüm 40 tan fazla kardeşlerime yürekten, içtenlikle yönetim adına teşekkür ediyorum… İyi ki varsınız… Sağ olun, var olun.

Ayrıca eşim Ganime Nuran Duru beni sürekli buralara ve gerekli yerlere taşıdığı için Ona da sonsuz teşekkürler, sağ olsun.

Bizimle görüşmeye gelen basından arkadaşlara da hoş geldiniz diyor yönetim adına teşekkür ediyorum.

ÇOCUK BİLİMSEL GELİŞİM DERNEĞİ (ÇOBİ-DER)’i niçin kurduk, amacımız nedir?

Ülkemizde yaşayan nüfusun %11,5 oranı 0-6 yaş dönemi bebeklerden ve çocuklardan oluşuyor. Bu da en az 9,5 milyon kişidir. Kısaca bu ülkede 6 yaşını geçmemiş ve daha küçük en az 9,5 milyon bebek ve çocuk toplamı var. Bu bebek ve çocuklar Ülkemizin geleceğidir, insanlığın geleceğidir.

Bu bebekler ve çocuklar geleceğimiz olduğuna göre bunlara sahip çıkılması gerekirken henüz varlıkları bile kabul görmüyor… Ükemizin çocuk varlığı denince akla gelen ya da ifade edilen 19 milyon civarında örgün eğitim (ilköğretim ve ortaöğretime gidenler) içinde yer alanlar ve 7 milyonun üzerinde üniversite ve yüksek okullara kayıtlı gençler ve 1,5 milyon civarında özel olarak açılmış paralı kreş ve anaokullarına gidenler, böylece ülkede çocuk sayısı denince 27 milyon civarında deniyor. Bu yaklaşım hemen hemen tüm aydınlarımızda var, televizyon yayınlarında ve gazetecilerimizde var, yaygın bakış böyle. Resmi kurumların yaklaşımı da böyle. Bu yaklaşımın eksik ve yanlış olduğu açık ve kesin, Özellikle 0-6 yaş dönemi bebek ve çocukları yok sayılıyor ve okula gidemiyenler de ortada yok.

Halbuki örgün eğitim kapsamına yaş olarak girmesi gerektiği halde okula gidemiyen miyonlar var. Ayrıca 0-6 yaş döneminin bebek ve çouklarından dahil edilmeyen 8 milyon var. Sonuçta ülkemizde toplam en az 36-37 milyon çocuk ve üniversiteli gencimiz var. Varlığı görülmeyen, sayıların içine katılmayan 9,5 milyon 0-6 yaş döneminde bebeklerimizin ve çocuklarımızın olduğunu herkese göstermemiz, bunların varlıklarını ve bunlara sahip çıkılması zounluluğunu herkesin kabul etmesi gerekir.Bu ğraşı sürdürmek için ÇOBİ-DER kuruldu.

0-6 yaş dönemi bebek ve çocuklarına toplumun tüm kesimleri olarak sahip çıkılmasını istiyoruz. Bu konuda toplumsal bilinç yükselsin istiyoruz. Derneğimiz adından da anlaşılacağına göre bu alandaki uğraşılar ve sahiplenmeler bilimsel olsun istiyoruz.

Bebek ve çocuklarımızın gelişimi, sahiplenilmesi bilimsel olması için neler yapılmalı:

Çocuk yapma ya da sahibi olma resmi bir kuruma kavuşmalı…

Çocuk sahibi olmak isteyen kadın erkek kapsamlı biçimde sağlık kontrolünden geçmeli. Oluşacak bebeğe ya da çocuğa zarar verecek bir konum varsa mutlaka tedavi edilmeli…

Doğum öncesi ve sonrası için, anne ve baba bebeğin bilimsel gelişimi, sağlıklı büyümesi için kapsamlı biçimde zorunlu kurslara katılarak yeterince bilgi ve beceri sahibi olmalıdırlar…

Oluşacak yeni bebeğimizin ve giderek çocuğumuzun iyi beslenmesi dolayısıyla annenin iyi belenmesi, sağlıklı bir ortamda gelişip büyümesi temel hakkıdır. Bu hakkın yerine getirilmesini aile sağlayamıyorsa devlet karşılıksız olarak aileye yardım ederek bu hakkın sağlanmasını gerçekleştirmelidir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinde açıkça yer almıştır, ülkemiz de imzalamıştır…

Çocuklarımızın kreş ve anaokulları dönemi asla es geçilemez. Kreşler sadece çalışan anneler için düşünülmemeli, esas olarak çocuklarımızın uzman öğretmenlerle olması esas olmalıdır. Bebekliği aşarak çocuk diyebileceğimiz konuma gelen yavrularımız için esas oyundur. Onlar kreşlerde olsun anaokullarında olsun her şeyi oyun olarak görür ve her şeyi oyun ortamında çok güzel ve çok hızlı öğrenirler. O nedenle tüm çocuklarımız için kreşler ve anaokulları asla vaz geçilmezdir ayrıca tüm çocuklar için ücretsiz olmalıdır.…

Bebek ve çocuklarımızın bilimsel, sağlıklı ve iyi bir ortamda, iyi beslenerek büyümeleri için anne babalar kadar bu alanda görevli , çocuk gelişimi konusunda uzman kadın öğretmenler de önemlidir. Bu öğretmenler anne ve babaları doğum öncesi ve sonrası için bebekler ve çocuklar konusunda çok iyi eğitmeli, ebeveynlerin rehberi ve yakın arkadaşları olmalıdırlar. Bu öğretmenler aynı zamanda kreş ve anaokullarında çocuklarımızım oyun arkadaşları, eğitmenleri olacaktır.

ÇOBİ-DER’in bir başka amacı: Finlandiya’da tüm öğretmenler master derecelidir. Ülkemizde de özellikle Çocuk Gelişim Öğretmenleri çocukların gelişimi konusunda ve onları çok erken derinlemesine kapsamlı olarak tanıma konusunda gerçek uzman olmalarıdır. Bebek ve çocukların taşıdıkları kalıtımlardan başlayarak mümkün olduğunca onların erken tanınması, gelişkin yönlerinin ve oluşacak yönelimlerinin. varsa zayıflıklarının hastalıklarının belirlenmesi, varlığı kesin tespit edilenlerin uygun biçimde ebeveynlerle paylaşılmasında ve gerekenlerin yapılmasında öğretmenlerimiz çok fonksiyonel olmak zorundadırlar…

Buraya kadar anlatmaya çalıştığımız ve kurgulamış olduğumuz bu sistemin 9,5 milyon bebek ve çocuklarımızın bilimsel gelişimi konusunda ne kadar önemli olduğu, böyle bir yapı içinde yetişen çocuklarımızın bu yapı içinde yer alamamış çocuklara göre en az %30 daha gelişkin olacaklarını herkese anlatmak, duyurmak istiyoruz. Anne babalar ve gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri bu farkındalığa erişsin ve bu yaştaki çocuklara gerçek anlamda sahip çıkılsın istiyoruz.

İnsana yatırım önemseniyorsa; 0-6 yaş dönemi o küçük insanların en hızlı geliştiği, öğrendiği, büyüdüğü dönemdir. Bu döneme yatırım yapmak insana yatırımın en önemli ve en verim alıcı dönemidir. Ayrıca bu dönem çocuklarımızın ilköğretim öncesi dönemidir, en azından %80 gelişimlerinin tamamlandığı dönemdir…

Buraya kadar, çok azından bahsedebildiğimiz, çocuklarımızın 0-6 yaş dönemi ile ilgili bilgiler ve bilimsel yaklaşımlar ışığında toplumun tüm kesimlerince bu dönemdeki bebeklere ve çocuklara gerçek anlamda sahip çıkılması bu konuda toplumsal bilincin yükselmesi için ÇOCUK BİLİMSEL GELİŞİM DERNEĞİ (ÇOBİ-DER)’i kurduk. ÇOBİ-DER üyeleri ve gönüllüleri olarak gücümüz yettiği oranda, kararlı ve devamlı olarak uğraşıyoruz ve uğraşacağız. Bu uğraşının sınırı yotur…

Biz biliyoruz ki: TOPLUMLARIN GELECEĞİ DE, İNSANLIĞIN GELECEĞİ DE şimdi çok küçük ama geleceğin büyükleri olacak bu yavrularımızın bilimsel gelişiminden geçecektir…

AÇIKLAMAYI BİTİRİRKEN: Çok üzülerek bir konu üzerine biraz durmak istiyorum:

0-6 yaş döneminde bebeklerimiz ve çocuklarımız ister doğum öncesi, isterr doğum sonrası ya da kreş ve anaokulları döneminde olsunlar onlar tertemiz su kadar berraktır. Onlar hiçbir alanda ayrımcılık bilmezler. Arkadaşları siyah, beyaz, sarı, kara fark etmez. Onlar için herkes kendisi gibi tertemizdir, yalan hile hurda bilmez. Aralarında kavga etseler beş dakika geçmeden yine kol koladırlar. İnanç ayrımı bilmezler. Irk ayrımı bilmezler, kadın erkek ayrımı bilmezler, yöresel ayrımları bilmezler. Onlar zaten somut şeyleri yakalayarak, atarak,yiyerek, kovalıyarak oyun aracı yaparlar. Soyut şeyleri anlayışlarında canlandırabilmeleri oldukça zordur. Onlar için her şey oyundur. Her şeyi oyun içinde öğrenirler, kavrarlar. Ama çok hızlı. Onların hiçbir alanda ve konuda olumsuz düşünceleri yoktur. Onlar için her şey iyidir, güzeldir …

Ülkemiz Anayasa’sında açıkca Laiklik konusu yer almasına rağmen bu gün, Ülkemiz de tüm eğitim alanları ve kurumlarında laik anlayıştan her geçen gün daha uzaklaşılarak dini eğitim yoğunlaştırılıyor. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ Madde 14, 1. Prağraf “ Taraf devletler, çocuğun düşünce, vicdan ve din özgürlükleri hakkında saygı gösterirler.” Diyor. Bu Sözleşmenin altı ülkemiz tarafından da imzalanmış parlamentoda da onaylanmıştır.Tüm bunlara rağmen yukarıda belirtmeye çalıştığımız kreş ve anaokulu yaşındaki çocuklarımız ne yazık ki çok büyük oranda bilimsel gelişim için gerekli bu kurumlardan mahrum bırakıldığı gibi bir de, 4-6 yaş çocukları için ülkemizde 5650 adet kuran kursu açılmıştır. Kreşlerde anaokullarında mescitler açılmaktadır. Bu durum bilime aykırıdır,terstir, kabul edilemez.

ÇOCUK BİLİMSEL GELİŞİM DERNEĞİ (ÇOBİ-DER) üyeleri ve gönüllüleri olarak bizlerin yüreği yanıyor. Bizler doğum öncesi ve sonrası, kreşler ve anaokulları dönemi çocuklarımız bilimsel, sağlıklı, iyi beslenerek ve uzman kadın öğretmenlerin rehberliğinde nasıl geliştirilip yetiştirebilinir diye uğraşırken, anne ve babalar da çocuklar konusunda çok iyi eğitilsin isterken, tüm bu alanlar herkes için ve ücretsiz olsun diye çırpınırken ülke yönetimimiz hiç bir şeyden haberi olmayan tertemiz dupduru bu yavrularımızı din öğretme kurslarına, derslerine, mescitlere kanalize ediyor. Bu kabul edilemez, çünkü bu yöntem bilimsel değildir, laikliğe aykırıdır. Anayasaya ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine terstir.

ÇOBİ-DER üye ve gönüllüleri olarak bizler kimsenin inancında, dininde, mezhebinde değiliz. Bizim bütün derdimiz bu 0-6 yaş bebek ve çocuklarımızın bilimsel ortamlarda bilimsel olarak gelişmesi, yetişmesidir. Ülke yönetiminin gösterdiği tavır bilimselliğe aykırıdır. Biz bu tavra karşıyız, anneler babalar başta olmak üzere tüm toplum kesimlerini çocuklarımızın bilimsel gelişimlerine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Ülkemizin de insanlığın da geleceği bu 0-6 yaş bebek ve çocuklarımızın bilimsel gelişim ortamına ve olanaklarına kavuşmasından geçecektir. ÇOCUKLARIMIZA SAHİP ÇIKALIM…

Herkesi sevgi, saygı ve dayamışma duyguları içinde selamlıyorum.

hack forum warez scriptler warez forum gaziantep escort bayan gaziantep escort
tokat escort muğla escort hack forumbabilbet bahis forum bahis forumu fethiye escort casino siteleri deneme bonusu veren siteler bahis siteleri